Header Menu

23 thg 10, 2011

Bát giác

Bát giác 55cm, sâu 40cm, 4 cạnh to, 4 cạnh nhỏ (còn gọi là chậu vuông chém cạnh):
Bát giác 55cm kèm khuôn:
Ngoài ra còn bát giác 85cm, cao 47cm, giá 450k, giá khuôn 2.1tr, sẽ cập nhật sau...

Bát giác 105cm, sâu 47cm, giá bể 600k, giá khuôn 2.5tr:
Bát giác 105cm kèm khuôn:
Bát giác 1m2, bao gồm cả chân là 900k:Cùng loại bát giác 1m2, nhưng không có chân là 600k:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét